Lex Sarah-anmälningar - efter verksamhetsområde

Under 2022 var Äldreomsorg, Funktionsnedsättning LSS och Barn och familj de verksamhetsområden som stod för nära 90 procent av alla anmälningar enligt lex Sarah.

Antal lex Sarah-anmälningar per verksamhetsområde

Antal avslutade ärenden, år 2022Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

Av totalt 1 177 anmälningar enligt lex Sarah år 2022 stod de tre verksamhetsområden som hade flest anmälningar för 1 029 stycken.

Senast uppdaterad 2023-06-07