መሰላትኩም - ትፈልጥዎም’ዶ፧

ንስኻትኩምን ካልኦት ቈልዑን መንእሰያትን ኵላቶም ኣብ ሓደ ዘቕስንን ዘተኣማምንን ከባቢ ክትዓብዩ መሰል ኣሎኩም።

ኣየኖት መሰላት ንዓኹም ከም ዚምልከቱ ንምፍላጥ: ኣብዚ ሜኑ: እቲ እትቕመጡሉ ዓይነት ገዛ ምረጹ።