Logotyp IVO

ኣብ ኢቮ (IVO) እነካይዶ ስራሕ እዚ ዚስዕብ’ዩ

Figur sitter på lagbok bredvid en domarklubba

ቍጽጽር ክንክንን ሓልዮትን (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) ኣብ ክንክንን ሕክምናን ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብኡ ዚሰርሑ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ዚገብር መንግስታዊ ብዓል-መዚ’ዩ።