Logotyp IVO

መሰላትካ ኣብ ሓደ ስቶድቡኤንደ (መንእሰያት ቍሩብ ሓገዝ እንዳ ተገብረሎም ዝቕመጥሉ መንበሪ)

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

ኵሎም ደቂ ሰባት ማዕረ ክብሪ ኣለዎም። ንስኻን ኵሎም ካልኦት ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ሓደ ውሑስ ኣከባቢ ክትዓብዩ መሰል ኣለኩም።