Logotyp IVO

እንታይ መሰላት ከም ዘሎካ ትፈልጥዶ?

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

ኩሉ ሰብ ማዕረ ክብሪ ኣለዎ። ንስኻን ካልኦት ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ውሑስ ኣከባቢ ክትዓብዩ መሰል ኣለኩም።