Tillstånd

Här hittar du information om bland annat hur du ska ansöka om tillstånd, hur vi handlägger ansökningar och om våra handläggningstider.

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från IVO

Då kommer även samtliga sökande att få betala en avgift för sina ansökningar när det gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. Samtidigt börjar nya krav gälla för att få behålla ett tillstånd.

Läs om avgifter för ansökan.

 

Just nu får vi in många ansökningar och du kan därför få vänta en månad på bekräftelse.

  • Våra handläggningstider

  Varje år prövar IVO runt 3 000 tillståndsansökningar. Här får du veta mer om hur handläggningen går till och våra handläggningstider.

 • Om IVO:s tillståndsprövning

  För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO.

 • SoL-tillstånd och LSS-tillstånd

  Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt SoL och LSS. Nedan hittar du länkar till specifik information om respektive verksamhetsform.

 • e-tjänst

  Du kan ansöka om tillstånd inom SoL och LSS via vår e-tjänst.

 • Nyheter tillstånd

  Här samlar vi nyheter kring tillståndsprövningen. Det kan till exempel gälla nya tillståndsplikter eller annan information från IVO. Klicka på rubriken för att se hela nyheten.