Tillstånd

IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), och för verksamheter inom hälso- och sjukvård.

 • Våra handläggningstider

  Varje år prövar IVO runt 3 000 tillståndsansökningar. Här får du veta mer om hur handläggningen går till och våra handläggningstider.

 • Om IVO:s tillståndsprövning

  För att få bedriva verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO.

 • Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS

  Här har vi samlat generell information gällande tillstånd enligt SoL och LSS. Det kan handla om lämplighetsprövning, tillfälligt byte av lokaler, föreståndar- eller ägarbyte.

 • SoL-tillstånd

  Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt Socialtjänstlagen (SoL).

 • LSS-tillstånd

  Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • Register på IVO

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register.

 • Frågor och svar tillstånd

  Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring ansökan om tillstånd som kommer till IVO. Klicka på länkarna för att få svar på frågorna.

 • e-tjänst

  Du kan ansöka om tillstånd inom SoL och LSS via vår e-tjänst.

 • Nyheter tillstånd

  Här samlar vi nyheter kring tillståndsprövningen. Det kan till exempel gälla nya tillståndsplikter eller annan information från IVO. Klicka på rubriken för att se hela nyheten.