e-tjänst tillståndsprövning

Du kan ansöka om tillstånd inom SoL och LSS via vår e-tjänst.

I september 2017 lanserar vi e-tjänster för tillståndsprövning.


Innan du kan använda e-tjänsten behöver du skicka in en fullmakt och ett aktuellt registreringsbevis till foretradarregistret.tillstand@ivo.se

  1. 3 arbetsdagar efter att ni skickat in en fullmaktsanmälan ges företrädarna för bolaget tillträde till e-tjänsten
  2. Företrädarna kan nu ansöka om tillstånd för verksamheter enligt SoL och LSS via våra e-tjänster

 

 e-tjänst för ansökan

Du kan använda vår e-tjänst för tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS. För att göra detta krävs att du först är registrerad i företrädarregistret. I högerspalten hittar du länkar till samtliga formulär.


Fullmaktshavaren behöver ha ett giltigt BankID för att kunna använda e-tjänsten för tillståndsprövning och får då tillgång till Mina sidor.