e-tjänst tillståndsprövning

Du kan ansöka om tillstånd inom SoL och LSS via vår e-tjänst.

I september 2017 lanserar vi e-tjänster för tillståndsprövning.


Innan du kan använda e-tjänsten behöver du skicka in en fullmakt och ett aktuellt registreringsbevis till foretradarregistret.tillstand@ivo.se

  1. Inom 3 dagar från att IVO fått en komplett anmälan ges företrädarna för bolaget fullmakt
  2. Du kan nu ansöka om tillstånd för verksamheter enligt SoL och LSS via våra e-tjänster

 

 e-tjänst för ansökan

Du kan använda vår e-tjänst för tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS. För att göra detta krävs att du först är registrerad i företrädarregistret. I högerspalten hittar du länkar till samtliga formulär.


Fullmaktshavaren behöver ha ett giltigt BankID för att kunna använda e-tjänsten för tillståndsprövning och får då tillgång till Mina sidor.