Mina sidor

Under Mina sidor får den som är inloggad en överblick över sina tillståndsansökningar (för de ärende som inkommit via e-tjänsten).

 

Du kan spara en påbörjad ansökan via e-tjänsten och skicka in den vid ett senare tillfälle. Innan den har kommit in till IVO finns din påbörjade ansökan i ett så kallat eget utrymme som IVO inte har tillgång till.

 

När du är inloggad och inne på Mina sidor når du de e-tjänster som du har tillgång till. Vad du ser och vad du har tillgång till styrs av de behörigheter som inloggningen ger dig.


Ett BankID krävs för att kunna använda e-tjänsten Mina sidor för tillståndsprövning.