Vanliga frågor som kommer till IVO inför ansökan om tillstånd

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring ansökan om tillstånd som kommer till IVO. Klicka på länkarna för att få svar på frågorna.

Om du inte redan vet om din verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig så är första steget att ta reda på det. Klicka på länken nedan för att se om just din verksamhetsform har tillstånds- eller anmälningsplikt. Därefter klickar du dig vidare för att få svar på frågan.

 

1. Är min verksamhet tillståndspliktig eller anmälningspliktig?

 

2a. Min verksamhet är tillståndspliktig:

 

2b. Min verksamhet är anmälningspliktig:

 

3. Nya tillståndsplikter

 

4. Övriga frågor 

 

Frågor och svar om de nya tillståndsplikterna


När kan man tidigast ansöka om att bedriva enskild verksamhet med hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice?

Svar: Senast den 1 januari 2019 kommer det att finnas ansökningsblanketter och e-tjänster tillgängliga för att ansöka om tillstånd. Vi kommer att löpande fylla på med ny information om detta under hösten.


Jag bedriver någon av den verksamheter som från och med januari 2019 blir tillståndspliktig. Vad gäller för mig den 1 januari 2019?

Svar: Den som redan bedriver verksamhet, får fortsätta göra det i väntan på IVO:s beslut, förutsatt att man ansöker om tillstånd senast den 28 februari 2019. Det innebär att du får fortsätta att bedriva din verksamhet fram till dess att du fått beslut från oss.


Hur stor blir avgiften för att ansöka om tillstånd?

Svar: Avgifternas storlek är ännu inte beslutade. Så snart det är beslutat hur stor avgiften ska bli kommer IVO att informera om den.


Jag har ett uppdrag som kontaktperson. Behöver jag tillstånd?

Svar: Nej. Tillståndsplikten gäller privata företag som bedriver någon av insatserna hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Kommunala verksamheter behöver inte tillstånd. De ska dock, på samma sätt som idag, anmäla sin verksamhet till IVO.


Om jag vill ansöka nu, vilken blankett kan jag använda?

Svar: Vänta med att ansöka tills det finns en blankett. Detaljerna kring vad som gäller för att få tillstånd är inte klara än. Så snart alla beslut är fattade kommer vi att ge mer information.


Om jag ansöker nu, kommer jag först i turordningen?

Svar: Som huvudregel hanterar vi ansökningar i turordning. Men det är inte meningsfullt att ansöka nu, då tillståndsplikten inte gäller än och det inte finns några blanketter eller e-formulär att ansöka genom.


Vi har redan tillstånd för personlig assistans får vi automatiskt tillstånd för att driva hemtjänst?

Svar: Nej. Det tillstånd du har gäller det som står på tillståndsbeviset. För att få tillstånd att bedriva hemtjänst måste du ansöka, och beviljas, just det.