Återta ansökan

Här beskrivs hur du gör om du vill återta din tillståndsansökan

Om det inte längre är aktuellt att ansöka om tillstånd och du vill återta din ansökan går det bra att meddela detta till IVO skriftligen genom vanligt brev eller e-post, se kontaktuppgifter nedan.

 

Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Firmatecknare eller kontaktperson för bolaget kan återta ansökan.

 

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

E-post: registrator.tillstand@ivo.se