Anmälningspliktig verksamhet - Att anmäla personlig assistans

Jag har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans eller assistansersättning och vill själv anställa mina personliga assistenter. Hur anmäler jag detta?

 

När du själv är arbetsgivare åt dina egna assistenter ska du anmäla till IVO innan assistenterna påbörjar sitt arbete.

 

Läs mer här Du som själv anställer personlig assistent > Blanketter och anvisningar hittar du i högerspalten.

 

Gör en anmälan:

  1. Fyll i blanketten och skriv under
  2. Skicka blanketten till

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

 

 

Är min verksamhet anmälningspliktig?

Följ länken i rubriken ovan Är min verksamhet anmälningspliktig, för att avgöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig.