Familjehem

Är det tillståndspliktigt att vara familjehem eller att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet?

Att vara familjehem är inte tillståndspliktigt. Socialnämnden i respektive kommun har ansvar för att utreda familjehem och fatta beslut om placering av barn. IVO utövar tillsyn över socialtjänsten.

 

Bedriver man verksamhet som har till uppgift att till nämnden föreslå samt att ge konsulentstöd till familje- och jourhem omfattas man av tillståndsplikten som trädde i kraft den 15 april 2017. Se mer information i rutan till höger.