Tillståndspliktig verksamhet - Sammantagen bedömning utesluter förhandsbesked

Kan jag få min föreståndare eller mina lokaler godkända i förhand?

 

Nej, IVO kan inte ge förhandsbesked om till exempel lokaler eller föreståndare. Det beror på att dessa punkter är delar i beslutet och ska ingå i en sammantagen bedömning av kvaliteten i verksamheten. En lokal som är godkänd för ett syfte är inte nödvändigtvis det för ett annat. Detsamma gäller en tilltänkt föreståndare.