Tillståndspliktig verksamhet - Bekräftelse på att ansökan registrerats

Har min ansökan registrerats hos IVO?

 

När ansökan har kommit in till IVO registreras den. Då får du återkoppling med ärendets diarienummer och kan vara säker på att ansökan kommit in. 

illustration nummerlapp 

 

Läs mer: Hur ansöker jag om tillstånd? >