Tillståndspliktig verksamhet - Att ansöka om förändring

Hur ansöker tillståndspliktiga verksamheter om förändringar?

 

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta tillståndshavare, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd. Det finns en särskild blankett för ändring av föreståndare/verksamhetsansvarig.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen. Om verksamheten läggs ner eller upphör, har du en skyldighet att omedelbart anmäla det till IVO.

Gå till sidan Allmänt om tillstånd >