Jag ska anmäla att vi bedriver verksamhet som inte behöver tillstånd


Sidan "Anmäla och rapportera" innehåller möjlighet att göra anmälan. Välj verksamhetstyp som du vill anmäla/rapportera i vänsterspalten. 

 

Du har alltså beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans eller assistansersättning och vill själv anställa dina personliga assistenter. 

När du själv är arbetsgivare åt dina egna assistenter ska du anmäla till IVO innan assistenterna påbörjar sitt arbete. Gå till sidan "personlig assistans" när du själv är arbetsgivare åt dina egna assistenter. 

 

Blanketter och anvisningar hittar du här.

Fyll i blanketten och skriv under

Skicka blanketten till:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning

Box 45183

104 30 Stockholm