Tillståndspliktig verksamhet - få undantag

IVO får många frågor angående att undantas från tillståndsplikten, här svarar vi på några av dem.

 

Kan jag få starta min verksamhet innan jag fått tillstånd?

Nej. Du måste ha ett tillståndsbevis innan du börjar bedriva en tillståndspliktig verksamhet.


Läs mer: Vilka verksamheter har tillståndspliktig eller anmälningspliktig?>


Kan min verksamhet slippa eller undantas från kravet på tillstånd?

Nej. Men i vilken form du bedriver verksamheten påverkar om den är tillståndspliktig eller anmälningspliktig.  

  • Antalet brukare har ingen betydelse för om verksamheten är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. En liten personlig assistansverksamhet omfattas av samma krav som en större verksamhet. Det som avgör är att verksamheten betraktas som yrkesmässigt bedriven. 
  • Att en närstående bedriver vård och omsorg (exempelvis personlig assistans) har ingen betydelse för om verksamheten är anmälningspliktig eller tillståndspliktig.

Läs mer: Vilka verksamheter har tillståndspliktig eller anmälningspliktig?>

 

Kan jag bedriva verksamheten på ett sätt som faller utanför mitt tillstånd?

Exempelvis: ta in fler personer, ta emot andra personer eller ta in en annan föreståndare, än vad mitt tillstånd gäller för.

 

Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd när du vill ändra verksamheten väsentligt. Exempel på väsentliga ändringar är:

  • att ändra målgrupp
  • att ändra till andra lokaler
  • att byta föreståndare
  • att förändra antalet brukare/omsorgstagare/deltagare

Du kan i vissa fall tillfälligt bedriva din verksamhet på ett sätt som faller utanför ditt tillstånd. Exempelvis behöver du inte ansöka om att; under en period om max sex månader ha en vikarierande föreståndare.


Läs mer om Ändring av befintligt tillstånd >