Frågor oberoende om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig

Här hittar du svar på frågor kring tillstånd som inte handlar om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig

 

Vad gäller vid LOV-avtal?

IVO tecknar inte LOV-avtal. Exempelvis kan kommuner och landsting välja att teckna LOV-avtal. Om din verksamhet är intresserad av att teckna LOV-avtal, kan du vända dig till den instans som du vill teckna avtal med.

 

En tillståndspliktig verksamhets möjligheter att beviljas tillstånd, påverkas inte av LOV-avtal.

 

LOV är en förkortning av ”Lagen om valfrihetssystem”. Om en verksamhet har LOV-avtal kan brukaren eller patienten välja sin utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Du kan läsa mer på exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting:s egen hemsida genom att följa denna länk >

 

Vilken verksamhetsform ska jag välja för att ta hand om ensamkommande barn? 

Det är socialtjänsten i respektive kommun som placerar ensamkommande barn. Avgörande för vilken form av boende som kan bli aktuellt för respektive barn, är åldern på barnet och vilket behov av stöd barnet har.

Barnen kan placeras i:

  • Familjehem och liknande
  • Hem för Vård och Boende (HVB) som särskilt vänder sig till ensamkommande barn
  • Stödboende

 

Intresserad att bli eller bedriva

Om du vill bli jour- eller familjehem kontaktar du socialtjänsten i din kommun.

Om du vill bedriva HVB eller stödboende för ensamkommande barn behöver du ha tillstånd från IVO för att starta boende. Det gäller även dig som tecknar entreprenadavtal med en kommun, efter den 15 april 2017.

 

Läs mer om tillståndsplikt för entreprenader här
Läs mer om stödboende

 

Inhämtar IVO synpunkter från grannar eller andra innan ni fattar beslut?

Nej, IVO hämtar inte in synpunkter från grannar eller andra innan vi fattar beslut om tillstånd, eftersom dessa inte är parter i ett tillståndsärende hos IVO.