Tillståndspliktig verksamhet - Krav på SoL och LSS verksamheter

Vilka krav gäller för min verksamhet?

 

Vi har tolkat SoL och LSS och sammanställt det viktigaste i vår bedömning av bemanning, föreståndare eller verksamhetsansvarig samt lokaler.

Det finns beskrivningar av de övergripande kraven som gäller för SoL- och LSS-verksamheter. Det finns även sammanställningar som beskriver kraven för de olika verksamhetstyperna, angående bemanning, föreståndare eller verksamhetsansvarig och lokaler.

 

Övergripande bedömning av föreståndare eller verksamhetsansvarig

För verksamheter som omfattas av SoL
För verksamheter som omfattas av LSS
Personlig assistansverksamhet (som omfattas av LSS)
Prövning av vikarierande föreståndare eller verksamhetsansvarig, för verksamheter som omfattas av SoL eller LSS

 

Specifik bedömning av bemanning, föreståndare eller verksamhetsansvarig och lokaler

Klicka på respektive ord för att komma till sidan där du kan läsa mer.

  


 SoL

Hem Ensamkommande - HVB

Hem för vård eller boende - HVB

Särskild boendeform för äldre

Bostad med särskild service 

 

Hem för viss annan heldygnsvård - korttidsboende

Öppenvård och dagverksamhet

Stödboende

    LSS

Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

Bostad med särskild service för vuxna 

Daglig verksamhet

 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Personlig assistans