Blodverksamhet

För att få driva en blodverksamhet måste Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ha gett sitt tillstånd.

 

Förutsättningar

För att en verksamhet ska få tillstånd, måste den uppfylla vissa kvalitets- och säkerhetskrav, krav som gäller alla processer i verksamheten. Verksamhetschefen måste dessutom systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Tillståndet är tidsbegränsat på två år.

 

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd görs på blanketten "Ansökan tillstånd blodverksamhet och väsentlig förändring". Blanketten hittar du i högermenyn.


Rapporteringskrav

Blodverksamheter är skyldiga att rapportera bland annat avvikande händelser till IVO.

 

Förändring av verksamheten

Den som bedriver blodverksamhet får inte göra någon väsentlig förändring av verksamheten utan att IVO i förväg har lämnat ett skriftligt godkännande av förändringen.

Ansökan om godkännande av förändring görs på samma blankett som ansökan. Blanketten hittar du i högermenyn.

 

Givna tillstånd

Information om vilka blodverksamheter som har IVO:s tillstånd hittar du i registret: Söka blodverksamhet > ​​​​​