Handläggningstider tillstånd

Varje år prövar IVO runt 3 000 tillståndsansökningar. Här får du veta mer om hur handläggningen går till och våra handläggningstider.

Antal inkomna ärenden och fattade beslut inom LSS och SoL (tillståndsprövning)

 

  Inkomna ärenden Fattade beslut
2017 3 028 3 226
2016 3 267 2 822
2015 2 696 2 608

 

I januari 2018 var den genomsnittliga handläggningstiden* 6,0 månader för alla ansökningar. Handläggningstiden är på väg ned efter en period av stort inflöde där vi inte har haft möjlighet att fatta lika många beslut som inkomna ansökningar. Om er ansökan har kortare eller längre handläggningstid än genomsnittet kan det bero på;

 

  • Att ansökan är komplett och väl genomarbetad
  • Ansökans karaktär – nyansökan eller ändringsansökan
  • En komplex verksamhetsbeskrivning

 

*När vi säger handläggningstid menar vi tiden från det att ansökan kommer in till IVO tills vi har skickat ett beslut. Genomsnittet beräknas på alla våra inkomna ansökningar enligt SoL och LSS. 


Ämne