Förklaring handläggningstider

Avdelningen för tillståndsprövning har under en längre tid haft långa handläggningstider, de är nu på väg ned.

Under de senaste åren har det tillkommit flera tillståndsplikter och metoder för tillståndsprövning vilket har skapat tillfälliga toppar.

 

 

För att göra det lättare för dig som har en ansökan inne hos oss, redovisar vi varje månad hur vi ligger till i vår handläggning i stort. I rutan Aktuell information står det "just nu handlägger vi ärenden som inkommit till IVO xxx". Det betyder att lämplighetsprövningen redan är gjord och att våra utredare nu tittar på ansökans innehåll, i de ansökningar som inkom den månaden som anges i rutan.

 

För vissa av våra ansökningstyper kan vi hålla kortare handläggningstider* utan att det drabbar andra väntande, föreståndarbyten är ett exempel på det.

 

I januari 2018 var den genomsnittliga handläggningstiden* 6,0 månader för alla ansökningar. Handläggningstiden är på väg ned efter en period av stort inflöde där vi inte har haft möjlighet att fatta lika många beslut som inkomna ansökningar. Om er ansökan har kortare eller längre handläggningstid än genomsnittet kan det bero på;

  • Att ansökan är komplett och väl genomarbetad
  • Ansökans karaktär – nyansökan eller ändringsansökan
  • En komplex verksamhetsbeskrivning

 

*När vi säger handläggningstid menar vi tiden från det att ansökan kommer in till IVO tills vi har skickat ett beslut. Genomsnittet beräknas på alla våra inkomna ansökningar enligt SoL och LSS. 


Ämne