LSS-tillstånd

Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. Nedan hittar du länkar till specifik information om respektive verksamhetsform.