Nya tillstånd och krav 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från IVO. Då kommer även samtliga sökande att få betala en avgift för sina ansökningar som gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. Samtidigt börjar nya krav gälla för att få behålla ett tillstånd. 


Du som idag redan bedriver hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson behöver ansöka hos oss senast den 1 mars 2019 för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i väntan på beslut från oss.

 

Läs om avgifter för ansökan.

 

Film: En minut om de nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter 2019

 

Från den 1 januari 2019 behöver även följande verksamheter tillstånd från IVO:

 • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Biträde av kontaktperson enligt LSS
 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

 

Nya regler för alla tillståndspliktiga verksamheter inom LSS och SoL 

Varje ny ansökan kostar 30 000 kronor

Riksdagen har beslutat att alla nya ansökningar för SoL och LSS-verksamheter ska medföra en avgift, och regeringen har beslutat att beloppet kommer att vara 30 000 kronor för en ny ansökan och 21 000 kronor för att ansöka om att ändra i ett tillstånd. Avgifterna är inte momsbelagda.

 

IVO ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar

IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. När IVO genomför en tillsyn granskas till exempel ägare och ledning mer omfattande än tidigare. Dessutom gäller följande krav från den 1 januari 2019: 

 • För att få tillstånd ska den som ansöker ha skaffat sig insikt i de regler som gäller för verksamheten, genom bland annat utbildning eller erfarenhet. Insikt finns hittills bara definierat i förarbeten och det kommer att växa fram en praxis inom området.
 • Den som söker tillstånd ska också vara lämplig och ha ekonomiska förutsättningar att bedriva den sökta verksamheten. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar och tidigare agerande (som till exempel skulder eller brottslighet). Läs mer om vad och vilka vi prövar för lämplighet på ivo.se.
 • Den som har ett tillstånd ska sedan fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
 • Den som har ett tillstånd ska anmäla ändringar i styrelse eller ägande senast en månad efter förändringen. Ändringsanmälningarna ska stödja IVO:s lämplighetsprövning av de personer som driver omsorgsverksamheter.

 

Riksdag och regering har beslutat om nya regler respektive avgifternas storlek

Det är riksdagen som har beslutat att införa nya regler som gäller vilka verksamheter som behöver tillstånd samt vilka krav som ska gälla för att få behålla sitt tillstånd. I juni 2018 antog riksdagen propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” (prop. 2017/18:158). Regeringen beslutar om avgifternas storlek.

 

Vad behöver du göra från januari 2019?

På sidorna i vänstermenyn beskriver vi vad du behöver göra om du bland annat:

 • idag bedriver en verksamhet som från 2019 behöver tillstånd, t.ex. hemtjänst
 • arbetar inom en kommun och beställer omsorgstjänster
 • vill starta en helt ny verksamhet som från 2019 behöver tillstånd
 • idag har ett tillstånd och behöver göra en ändring av det.

 

Frågor och svar tillstånd >