Nya tillståndsplikter 2019

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Det innebär att du behöver ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas. Avgiften för en ny ansökan kommer att från 1 januari 2019 att vara 30 000 kr. Avgiften för att ändra i ett tillstånd kommer att vara 21 000 kr. (Uppdaterat 181010).

Här hittar du ett bildspel som sammanställer information som bland annat är riktad till:

  • Dig som idag bedriver en verksamhet som från 2019 behöver tillstånd, t.ex. hemtjänst
  • Dig som arbetar inom kommunen och beställer omsorgstjänster
  • Dig som vill starta en helt ny verksamhet som från 2019 behöver tillstånd
  • Dig som idag har ett tillstånd och behöver göra en ändring av det

Bildspelet Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 1 januari 2019 (ppt, laddas ner)

 

När det gäller detaljerna kring regeländringarna är inte alla beslut fattade. Det är regeringen, eller den myndighet som regeringen förordnar, som fattar dessa beslut. I takt med det kommer vi att publicera mer information här på vår webbplats om till exempel hur du gör ansökan och specifika villkor för tillstånden. 

Frågor och svar om de nya tillståndsplikterna >