Jag arbetar inom en kommun

Du behöver veta att fler bolag inom omsorg måste ha tillstånd från 1 januari 2019.

Ett bolag som idag redan bedriver en sådan verksamhet får fortsätta att göra det under tiden som IVO handlägger bolagets ansökan. En förutsättning för det är dock att bolagets ansökan har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019.

 

Samtidigt blir alla kommuner själva skyldiga att anmäla till IVO om de bedriver dessa verksamheter i egen regi (hemtjänst eller de nya LSS-insatserna). Det gör de genom att fylla i en av våra blanketter, som  finns tillgängliga samtidigt som alla andra blanketter och formulär från den 1 januari 2019. 

 

Läs svar på frågor som kom in under de webbinarier vi sände hösten 2018.

Kommunala aktiebolag

Kommunala aktiebolag behöver söka tillstånd, och gör detta genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

 

Hur ska vi på kommunen veta vilka verksamheter som har tillstånd? 

Som kommun behöver ni själva kontrollera om de utförare ni vill anlita har tillstånd eller inte. Det kan ni göra genom att utförarna visar sina tillstånd, eller genom att ni ställer frågan till oss via registerfragor@ivo.se

 

Kan vi kontrollera om företaget sökt om tillstånd (innan beslut)?

Ja, genom att vända sig till registrator.tillstand@ivo.se. Kommunen kan också be företaget att uppvisa ett bekräftelsebrev/ett diarienummer.