Jag bedriver idag hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde kontaktperson


Du som idag bedriver en verksamhet som ska ha tillstånd från den 1 januari 2019, till exempel hemtjänst, behöver förbereda dig på att göra en ansökan hos oss senast den 1 mars 2019. Observera att om du är för sen med din ansökan omfattas din verksamhet inte av de övergångsbestämmelser som gör att du kan fortsätta bedriva den i väntan på beslut från IVO. En för sen ansökan innebär att din verksamhet då är olovlig – ditt bolag får helt enkelt inte fortsätta att bedriva sin verksamhet.

 

Det går inte att ansöka före den 1 januari, men på vi uppdaterar kontinuerligt informationen här på vår webbplats under hösten i syfte att du ska kunna förbereda din ansökan. 

 

Du får fortsätta att bedriva dina verksamhet under tiden som IVO handlägger din ansökan, under förutsättning att den alltså har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019. 

 

Du kommer att få betala en avgift för att göra ansökan (30 000 kr för en ny ansökan och 21 000 kr för att ändra i ett tillstånd). Avgifterna är inte momsbelagda.

 

Om jag vill ansöka nu, vilken blankett kan jag använda?

Du kan inte ansöka före den 1 januari 2019. Först då finns det blanketter och formulär för dessa ärendeslag. Detaljerna kring vad som gäller för att få tillstånd är inte klara än. Så snart alla beslut är fattade kommer vi att ge mer information. 

Du som idag bedriver en verksamhet som ska ha tillstånd från den 1 januari 2019, till exempel hemtjänst, behöver förbereda dig på att göra en ansökan hos oss senast den 1 mars 2019. Observera att om du är för sen med din ansökan omfattas din verksamhet inte av de övergångsbestämmelser som gör att du kan fortsätta bedriva den i väntan på beslut från IVO. En för sen ansökan innebär att din verksamhet då är olovlig – ditt bolag får helt enkelt inte fortsätta att bedriva sin verksamhet.

 

Det går inte att ansöka före den 1 januari, men på vi uppdaterar kontinuerligt informationen här på vår webbplats under hösten i syfte att du ska kunna förbereda din ansökan. 

 

Du får fortsätta att bedriva dina verksamhet under tiden som IVO handlägger din ansökan, under förutsättning att den alltså har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019. 

 

Du kommer att få betala en avgift för att göra ansökan (30 000 kr för en ny ansökan och 21 000 kr för att ändra i ett tillstånd). Avgifterna är inte momsbelagda.

 

Om jag vill ansöka nu, vilken blankett kan jag använda?

Du kan inte ansöka före den 1 januari 2019. Först då finns det blanketter och formulär för dessa ärendeslag. Detaljerna kring vad som gäller för att få tillstånd är inte klara än. Så snart alla beslut är fattade kommer vi att ge mer information. 

 

Du som idag bedriver en verksamhet som ska ha tillstånd från den 1 januari 2019, till exempel hemtjänst, behöver förbereda dig på att göra en ansökan hos oss senast den 1 mars 2019. Observera att om du är för sen med din ansökan omfattas din verksamhet inte av de övergångsbestämmelser som gör att du kan fortsätta bedriva den i väntan på beslut från IVO. En för sen ansökan innebär att din verksamhet då är olovlig – ditt bolag får helt enkelt inte fortsätta att bedriva sin verksamhet.

 

Det går inte att ansöka före den 1 januari, men på vi uppdaterar kontinuerligt informationen här på vår webbplats under hösten i syfte att du ska kunna förbereda din ansökan. 

 

Du får fortsätta att bedriva dina verksamhet under tiden som IVO handlägger din ansökan, under förutsättning att den alltså har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019.

 

Du kommer att få betala en avgift för att göra ansökan (30 000 kr för en ny ansökan och 21 000 kr för att ändra i ett tillstånd). Avgifterna är inte momsbelagda.

 

Om jag vill ansöka nu, vilken blankett kan jag använda?

Du kan inte ansöka före den 1 januari 2019. Först då finns det blanketter och formulär för dessa ärendeslag. Detaljerna kring vad som gäller för att få tillstånd är inte klara än. Så snart alla beslut är fattade kommer vi att ge mer information. 

Du som idag bedriver en verksamhet som ska ha tillstånd från den 1 januari 2019, till exempel hemtjänst, behöver förbereda dig på att göra en ansökan hos oss senast den 1 mars 2019. Observera att om du är för sen med din ansökan omfattas din verksamhet inte av de övergångsbestämmelser som gör att du kan fortsätta bedriva den i väntan på beslut från IVO. En för sen ansökan innebär att din verksamhet då är olovlig – ditt bolag får helt enkelt inte fortsätta att bedriva sin verksamhet.

 

Det går inte att ansöka före den 1 januari, men på vi uppdaterar kontinuerligt informationen här på vår webbplats under hösten i syfte att du ska kunna förbereda din ansökan. 

 

Du får fortsätta att bedriva dina verksamhet under tiden som IVO handlägger din ansökan, under förutsättning att den alltså har kommit in till IVO senast den 1 mars 2019. 

 

Du kommer att få betala en avgift för att göra ansökan (30 000 kr för en ny ansökan och 21 000 kr för att ändra i ett tillstånd). Avgifterna är inte momsbelagda.

 

Om jag vill ansöka nu, vilken blankett kan jag använda?

Du kan inte ansöka före den 1 januari 2019. Först då finns det blanketter och formulär för dessa ärendeslag. Detaljerna kring vad som gäller för att få tillstånd är inte klara än. Så snart alla beslut är fattade kommer vi att ge mer information.