Jag har redan tillstånd och berörs av nya krav

De nya reglerna gäller också dig. Det tillstånd du har, ligger kvar.

Om du vill göra ändringar, till exempel byta föreståndare, målgrupp, antal deltagare/boende eller lokaler behöver du dock ansöka om tillstånd för det. Du kommer också att behöva betala en avgift på 21 000 kr för en ansökan om att göra dessa ändringar i tillståndet. Avgiften är inte momsbelagd.

Om du gör en ändring i bolagets ledning eller styrelse behöver du bara anmäla detta till IVO, men anmälan ska göras inom en månad efter förändringen. 

Här hittar du en förteckning över vilka ändringar som du behöver ansöka om (och som medför en avgift), och vilka som du kostnadsfritt anmäler till oss.

Läs svar på frågor som kom in under de webbinarier vi sände hösten 2018.

Vad innebär de nya kraven?

Bolagets företrädare ska fortlöpande vara lämpliga och bolaget ska ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. Det här granskar IVO i sin tillsyn. Om lämpligheten eller de ekonomiska förutsättningarna försämras kan IVO förelägga bolaget att rätta till bristerna. Detsamma gäller om det förekommer missförhållanden eller om bolaget inte har anmält ändringar i bolagets ledning eller styrelse inom en månad efter förändringen.

Bolaget och verksamheten ska förstås uppfylla alla andra krav och mål enligt lagar och föreskrifter.