Jag vet inte om jag behöver söka tillstånd

Beroende på vilken verksamhet du driver – eller vill starta – kan du behöva ha ett tillstånd från oss på IVO. Vissa verksamheter behöver dock bara anmälas till oss.

Titta i den här tabellen vad det är som gäller för din verksamhet. 

 

Jag har ett uppdrag som kontaktperson. Behöver jag tillstånd?

Nej. Tillståndsplikten gäller privata företag som bedriver någon av insatserna hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Kommunala verksamheter behöver inte tillstånd. De ska dock, på samma sätt som idag, anmäla sin verksamhet till IVO.

 

Vi har redan tillstånd för personlig assistans – får vi automatiskt tillstånd för att driva hemtjänst?

Nej. Det tillstånd du har gäller det som står på tillståndsbeviset. För att få tillstånd att bedriva hemtjänst måste du ansöka, och beviljas, just det.