Jag vill starta en helt ny verksamhet


Du får inte starta verksamheten förrän du fått tillstånd från IVO. 

Gör din ansökan via ivo.se från och med den 1 januari 2019.

Du kommer att få betala en avgift på 30 000 kr för att göra ansökan. Avgiften är inte momsbelagd.