Nyheter tillstånd

Här samlar vi nyheter kring tillståndsprövningen. Det kan till exempel gälla nya tillståndsplikter eller annan information från IVO. Klicka på rubriken för att se hela nyheten.

IVO lanserar en e-tjänst för tillståndsprövning
Syftet med att införa en e-tjänst för tillståndsprövning är att erbjuda våra intressenter en enklare väg att ansöka om tillstånd. Tjänsten innebär att alla olika tillstånd enligt LSS och SoL nu finns tillgängliga som e-formulär. Samtidigt lanseras funktionen Mina sidor på webbplatsen.

 

Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter som ger konsulentstöd
Den första mars beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017. Övergångsbestämmelser finns.

 

Till dig som har fått tillstånd
Det finns många krav i olika regelverk som du som tillståndsinnehavare har skyldighet att löpande hålla dig uppdaterad om och se till att din verksamhet följer.

 

Till dig som ansökt om tillstånd - information mars 2017
IVO hanterar alla ansökningar i turordning. Vi uppdaterar löpande vår hemsida med information kring inkommande ärenden och månad för påbörjad handläggning.