Nyheter tillstånd

Här samlar vi nyheter kring tillståndsprövningen. Det kan till exempel gälla nya tillståndsplikter eller annan information från IVO. Klicka på rubriken för att se hela nyheten.

Nya tillståndsplikter från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 behöver fler verksamheter än idag tillstånd av IVO. Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att bli förenade med en avgift. IVO informerar i takt med att detaljerna i regeländringarna blir beslutade.

 

Ökade tillståndskrav och tillsyn inom socialtjänstområdet
Den 7 juni fattade riksdagen beslut om att utöka tillståndskraven och tillsynen på socialtjänstområdet, i enlighet med propositionen ” Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden”.

 

Till dig som ansökt om tillstånd - april 2018
Avdelningen för tillståndsprövning har under en längre tid haft långa handläggningstider. Under de senaste åren har antalet ansökningar varit många och det har tillkommit flera tillståndsplikter vilket har skapat tillfälliga toppar. Avdelningen bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete i syfte att effektivisera processen och korta handläggningstiderna. Fortfarande återstår en del arbete men handläggningstiderna är nu på väg ned.

 

Information efter att övergångstid för nya tillståndsplikter löpt ut
IVO har tagit emot ca 320 ansökningar gällande entreprenader inom SoL samtidigt som handläggningstiderna generellt sjunker för tillståndsprövningen.

 

Lämplighetsprövning - en del av tillståndsprövningen
Information om den lämplighetsprövning som IVO gör av personerna bakom den aktör, till exempel ett bolag, som ansöker om tillstånd.

 

IVO lanserar en e-tjänst för tillståndsprövning
Syftet med att införa en e-tjänst för tillståndsprövning är att erbjuda våra intressenter en enklare väg att ansöka om tillstånd. Tjänsten innebär att alla olika tillstånd enligt LSS och SoL nu finns tillgängliga som e-formulär. Samtidigt lanseras funktionen Mina sidor på webbplatsen.

 

Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter som ger konsulentstöd
Den första mars 2017 beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017. Det finns övergångsbestämmelser

 

Till dig som har fått tillstånd
Det finns många krav i olika regelverk som du som tillståndsinnehavare har skyldighet att löpande hålla dig uppdaterad om och se till att din verksamhet följer.