Inför din ansökan

 

Din ansökan från a till ö:

            Tips:

dokument med penna Arbeta igenom din ansökan och formulera texten så att innehållet är tydligt.  
brev Skicka ansökan till: Inspektionen för vård och omsorg

Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

 

Använder du vår e-tjänst skickas ansökan direkt till oss.

diariesymbol Du får en bekräftelse på att din ansökan inkommit och ett diarienummer. 
  • Ditt diarienummer gör det enkelt att hitta ditt ärende om du exempelvis pratar med oss i telefon.  
  • Läs mer: Har min ansökan registrerats?
  • Använder du vår e-tjänst får du informationen via Mina sidor
dokument med förstoringsglas Din ansökan utreds. 
  • Vi går igenom ansökan och kontrollerar att den är komplett och undertecknad av firmatecknare
  • Inledningsvis görs en lämplighetsprövning av sökandebolaget och dess företrädare
  • Därefter granskar utredare om verksamheten uppfyller de krav som finns i regelverket.
  • Om något är otydligt eller oklart begär utredaren in kompletteringar.
person vid hus Ett besök i de lokaler där verksamheten ska bedrivas kan ingå i utredningen.   
beslutsklubba När utredningen är färdig tas ett beslut.   
brev Beslutet får du per post.  
  • Om du beviljas tillstånd får du ett beslut och ett tillståndsbevis. Där framgår villkoren som gäller för tillståndet. Verksamheten omfattas sedan av tillsyn från IVO.
  • Om din ansökan avslås får du ett beslut med en förklaring till beslutet. Om du tycker att beslutet är fel, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Du får information om hur du går tillväga tillsammans med beslutet.