Register

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Här finns alla register tillgängliga.

Följande register är publika, här kan du söka efter verksamheter.

 

Offentliga uppgifter

Informationen i IVO:s register över verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är offentlig. Detta innebär bland annat att uppgifter om verksamheterna publiceras sökbara på ivo.se.

 

IVO förvaltar fler register, men de är inte publika. På webbplatsen finns information om hur anmälan till dessa går till.

 

Begära registerutdrag enligt PuL

Enligt 26 § personuppgiftlagen (1998:204) – även kallad PuL – har du som enskild person rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om dig i IVO:s register. Du kan endast begära utdrag om dig själv och har även rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade.

För att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling. Det är viktigt att ditt personnummer, ditt namn och din adress finns med. Du ska också underteckna med din egenhändiga namnunderskrift.

Skicka in din begäran till:
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.


Ämne