Register på IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register.

 

Att anmäla nya verksamheter eller ändringar i befintliga verksamheter 

Tidigare kunde du anmäla nya verksamheter eller göra ändringar i redan registrerade verksamheter genom att gå in i en extern version av våra register på webben. Den externa visningen är nu stängd och hur du anmäler nya verksamheter och ändringar framgår när du går in på sidorna om respektive register nedan.