Blodverksamhet

Här kan du se vilka blodverksamheter som har tillstånd från IVO att samla in, kontrollera, framställa, förvara eller distribuera blod och blodkomponenter som ska användas för transfusion.

Blodverksamheter med tillstånd från IVO (pdf, nytt fönster)

 

Förändringar i blod- och vävnads­verksamheter

Vid byte av särskilt utsedd medicinskt ansvarig person krävs endast en anmälan till IVO, där den ansvariges namn framgår. Läs mer under våra Principiella beslut >