Omsorgsregistret

HVB-registret* samt SoL- och LSS-registret har förts över till IVO:s registerplattform och hittas där under rubriken Omsorgsregistret.

I den nya registerplattformen är det möjligt att söka, registrera, göra ändringar och få registerutdrag på egen hand. Men vid frågor om befintliga HVB och Stödboende verksamheter för ensamkommande barn, vänligen skriv till registerfragor@ivo.se

 

Länk till registerplattformen.

 

* HVB-registret (Hem för vård eller boende)

​I enlighet med proposition 2006/07:129 fick Socialstyrelsen i samråd med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse i uppdrag att upprätta och årligen revidera en förteckning över hem för vård eller boende (Socialstyrelsens regleringsbrev 2008). IVO tog i juni 2013 över Socialstyrelsens uppdrag att föra ett register över HVB-hem.