Omsorgsregistret

HVB-registret* samt SoL- och LSS-registret har förts över till IVO:s registerplattform.

Registerplattformen

IVO har beslutat att stänga den externa åtkomsten till myndighetens register som finns i registerplattformen. Anledningen till stängningen är att IVO behöver arbeta med den tekniska strukturen för att bland annat sträva mot en högre kvalitet i våra register.  

Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Om du vill anmäla nya verksamheter eller ändringar inom befintliga verksamheter inom offentligt driven verksamhet enligt Sol och LSS

 

Läs mer om tillståndspliktiga verksamheter

 

* HVB-registret (Hem för vård eller boende)

​I enlighet med proposition 2006/07:129 fick Socialstyrelsen i samråd med länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse i uppdrag att upprätta och årligen revidera en förteckning över hem för vård eller boende (Socialstyrelsens regleringsbrev 2008). IVO tog i juni 2013 över Socialstyrelsens uppdrag att föra ett register över HVB-hem.