Vävnadsinrättning

Här kan du se vilka vävnadsinrättningar som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet.

Vävnadsinrättningar med tillstånd från IVO (pdf, öppnas i nytt fönster)


Förändringar i blod- och vävnads­verksamheter

Vid byte av särskilt utsedd medicinskt ansvarig person krävs endast en anmälan till IVO, där den ansvariges namn framgår. Läs mer under våra Principiella beslut >