Föreståndare/verksamhetsansvarig

Kompetensen hos personalen är mycket viktig. En verksamhets föreståndare är den som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten ger en god vård.

Den formella kompetensen och erfarenheterna hos föreståndaren är avgörande för om en ansökan beviljas eller inte. När vi prövar en föreståndares lämplighet gör vi en bedömning där vi utgår från hur formell kompetens och erfarenhet motsvarar de krav som ställs utifrån verksamhetens inriktning och målgrupper och de lagkrav som verksamheten lyder under.

Utöver den övergripande bedömningen av föreståndare/ verksamhetsansvarig som vi tar upp här, finns det specifika krav för respektive verksamhetsform i enlighet med regelverket. Du kan läsa mer under tillstånd för den verksamhetsform du är intresserad av. Du hittar också länkar till dem i högerspalten på denna sida.