SoL-tillstånd och LSS-tillstånd

Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt SoL och LSS. Nedan hittar du länkar till specifik information om respektive verksamhetsform.

 

Observera att vissa verksamheter blir tillståndspliktiga först 1 januari 2019.


Avlösarservice i hemmet

Enligt 9 § 5 LSS

Tillståndsplikt från den 1 januari 2019. 

Biträde av kontaktperson

Enligt 9 § 4 LSS

Tillståndsplikt från den 1 januari 2019.

Bostad med särskild service

Enligt 7 kap. 1 § 2  SoL

Daglig verksamhet

Enligt 9 § 10 LSS

 

Hem för vård eller boende (HVB)

Enligt 7 kap. 1 § 1 SoL

 

Hemtjänst

Enligt 7 kap. 1 § 6 SoL


Tillståndsplikt från den 1 januari 2019.

Ledsagarservice

Enligt 9 § 3 LSS

 

Tillståndsplikt från den 1 januari 2019.

Personlig assistans

Enligt 9 § 2 LSS

Stödboende 

Enligt 7 kap. 1 § 1 SoL

Särskild boendeform för äldre

Enligt 7 kap. 1 § 2 SoL

Verksamhet som ger konsulentstöd

Enligt 7 kap. 1 § 5 SoL

Öppenvård och dagverksamhet

Enligt 7 kap. 1 § 4 SoL