Så bedömer vi lokaler

Lokaler för bostad med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver ett sådant boende

Boendeformen är avsedd att vara ett permanent boende och lägenheten är den enskildes egen bostad.


Hur ska då lokalerna för särskild boendeform vara utformade?

Frågor som en huvudman kan ställa sig inför att välja en lokal:

Allmänt

 • Ligger verksamheten i närheten av annan verksamhet? Kan det i så fall påverka aktuell verksamhet negativt?
 • Ger lokalernas utformning och läge den enskilde möjlighet att, utifrån sina individuella förutsättningar, vara delaktig i samhällets gemenskap och leva som andra?
 • Är lokalerna tillgängliga och anpassade för boende, personal eller andra med fysiska funktionsnedsättningar?

Lägenheterna

 • Finns utrymme för vila och social samvaro?
 • Finns utrustning för matlagning?
 • Finns hygienutrymme som är anpassat till målgruppens behov?
 • Finns plats för tvättmaskin i de enskildas lägenheter? Om inte, hur ska de enskilda ges möjlighet att tvätta?
 • Finns tillräckliga möjlighet till förvaring (t.ex. garderober, köksskåp, linneskåp, lägenhetsförråd)?

 Gemensamhetsutrymmen

 • Är de gemensamma utrymmena anpassade till de behov målgruppen har?
 • Är de gemensamma utrymmena tillräckligt stora för att de boende och tjänstgörande personal ska kunna vistas där samtidigt?
 • Om de enskilda och personal ska tillreda gemensamma måltider, finns utrymme och utrustning för detta?