Så bedömer vi bemanning

Ett HVB ska ge insatser som ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Hur ska ett HVB bemannas?

Ett HVB måste ha en bemanning som är anpassad efter verksamhetens målgrupp, innehåll, vilka som är inskrivna och hur många som är inskrivna vid ett givet tillfälle.

 

HVB som ger vård eller behandling till barn eller behandling till personer med psykiska funktionsnedsättningar måste dock alltid ha personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Detta gäller även om verksamheten bedrivs i flera olika lokaler, t.ex. lägenheter.