Så bedömer vi bemanning

En öppen verksamhet ska ge insatser som ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

 

Hur ska en öppen verksamhet bemannas?

En öppen verksamhet måste ha en bemanning som är anpassad efter verksamhetens målgrupp, innehåll, vilka som är inskrivna och hur många som är inskrivna vid ett givet tillfälle.