Så bedömer vi lokaler

En öppen verksamhet ska, i det fall den ska bedrivas i en särskild lokal, ha ändamålsenliga lokaler.

Hur ska lokalerna i en öppen verksamhet vara utformade?

 

Frågor som en huvudman kan ställa sig inför att välja en lokal:

 

Lokalens läge

Ligger verksamheten i närheten av annan verksamhet? Kan det påverka aktuell verksamhet negativt?

 

Lokalen i stort

Är lokalerna tillräckligt stora för deltagare och personal?

För äldre: finns det möjlighet till vila i avskildhet?

För äldre: tillåter lokalen att gruppen, vid behov, delas upp?

 

Kök och gemensamhetsutrymmen

Ska personal/enskilda laga mat i verksamheten? Har lokalen förutsättningar för detta?

Är kök/matrum tillräckligt stort för att det antal personer som huvudmannen avser att ta emot samt tjänstgörande personal kan äta samtidigt? Hur ska huvudmannen i annat fall organisera måltiderna så det passar de enskildas behov?

För barn: finns det rum för samvaro och lek?

 

Hygienutrymmen

Hur många toaletter finns i lokalen? Är antalet toaletter tillräckligt?

Finns det anledning att ha toaletter avdelade för kvinnor/män utifrån målgruppens behov?

Finns det behov av att ha toaletter som är anpassade till personer med funktionsnedsättning?

Finns det behov av att ha tillgång till dusch? (Ska det bara vara för äldre?)

 

Övrigt

Finns samtalsrum där den enskilde kan prata med personal och socialtjänst?

Om verksamheten ska bedriva gruppbehandling: Finns rum för gruppsamtal?

För mindre barn: finns möjlighet till utelek på tomten eller i närheten?

Finns det möjlighet för fysiskt funktionsnedsatta med rullstol att komma in i lokalen? Om inte; hur ska huvudmannen organisera för att en person med funktionsnedsättning , t. ex. en deltagare i dagverksamhet för äldre eller en rullstolsburen socialsekreterare, ska komma in i lokalen.