Så bedömer vi föreståndare

Föreståndarens utbildning och erfarenhet ska sammantaget ge sådan kunskap och kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp den aktuella verksamheten.

 

Vilken kompetens behöver föreståndaren ha?

Föreståndarens utbildning och erfarenhet ska sammantaget ge sådan kunskap och kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp den aktuella verksamheten.  IVO gör en individuell bedömning vid varje ansökan utifrån lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd på området, domstolspraxis samt de principbeslut som IVO har fattat när det gäller föreståndares kompetens.

 

Särskild boendeform för äldre är en verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde. Det är viktigt att föreståndarens kompetens gör det möjligt att bedriva den planerade verksamheten med god kvalitet och säkerhet. Tänk på att styrka de meriter som ni vill lyfta fram med betyg och/eller intyg.