Så bedömer vi föreståndare Stödboende

En föreståndare på vid ett stödboende ska ha en eftergymnasial utbildning med ett innehåll som är relevant för den verksamhet som ska bedrivas. Föreståndaren ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vara personligt lämplig för uppgiften.

 

Vilken kompetens behöver föreståndaren ha?

Föreståndarens utbildning och erfarenhet ska sammantaget ge sådan kunskap och kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp den aktuella verksamheten.  IVO gör en individuell bedömning vid varje ansökan utifrån lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd på området, domstolspraxis samt de principbeslut som IVO har fattat när det gäller föreståndares kompetens.

Det är viktigt att ni styrker de meriter som ni vill lyfta fram med betyg och/eller intyg.

Föreståndaren bör ha;

  • kunskap om målgruppen behov
  • kunskap om de arbetssätt som är relevanta för målgruppen 
  • kunskap om regelverket inom socialtjänstens område som gäller barn och unga
  • förmåga att tillämpa de regelverk som gäller för stödboende