Det här granskar IVO i tillståndsprövningen

Här beskriver vi de steg vi har i vår handläggning när en ansökan kommer in till oss. Dessa steg gäller inte ändringar eller det som enbart ska anmälas till IVO. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan en anmälan och en ansökan.