Du som själv anordnar din personliga assistans

Här hittar du den blankett du ska fylla i och skicka till oss. Du hittar också information (längre ner på sidan) om vad du kan göra om du inte är nöjd med din assistans.

Om du själv vill anställa dina personliga assistenter behöver du anmäla detta till IVO. Detsamma gäller dig som förälder som vill anställa assistenter åt ditt minderåriga barn. Detta gäller alltså när du som anordnar assistansen är en fysisk person, och inte en juridisk person som i form av ett företag agerar arbetsgivare till assistenterna.

Blankett

Blankett för att anmäla egenanordnad personlig assistans.

Bifoga förordnande om god man

Om du har en utsedd god man eller förvaltare ska du bifoga det förordnandet. Utan det kan vi inte ta hand om din anmälan.

Varför behöver du anmäla detta till IVO?

IVO utreder inte din anmälan utan tar endast emot dina upplysningar och skickar sedan en bekräftelse till den adress du har enligt folkbokföringen. Bekräftelsen skickas med rekommenderad post. Du behöver alltså bara lämna in din anmälan för att du ska ha levt upp till den skyldighet du har att anmäla detta.

IVO behöver informationen för att kunna granska att assistansen håller en god kvalitet för dig som assistansberättigad. Det är IVO:s ansvar att ha tillsyn över personlig assistans, även sådan som anordnas av den assistansberättigade själv eller dennes föräldrar. Du kan alltså komma att bli kontaktad av IVO.

Om du inte är nöjd med din personliga assistans

Via denna länk kan du framföra synpunkter eller klagomål på din personliga assistans: Synpunkter eller klagomål socialtjänsten och LSS.

När ett barn med assistans blir myndigt behöver anmälan uppdateras

När ett assistansberättigat barn blir myndigt behöver det själv göra en ny anmälan till IVO, även om assistansen ska bedrivas på samma sätt som tidigare. Fram tills dess att barnet är myndigt är det föräldrarna som skriver under anmälan.

Du kan behöva anmäla till andra myndigheter

När du anställer egna assistenter behöver du anmäla det till fler myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan. Du kan också behöva ha en kontakt med den kommun du är bosatt i om du har kommunal assistansersättning.

Mer om vad som gäller för dig som anordnar din egen personliga assistans

När du anordnar din egen assistans är det du som är arbetsgivare för dina personliga assistenter. Det innebär att du behöver känna till arbetsrättsregler och lagstiftning på arbetsmarknaden.

Lagar som reglerar förhållandet mellan dig som arbetsgivare och assistenten som arbetstagare är LAS (lagen om anställningsskydd), semesterlagen, arbetsmiljölagen, lagen om arbetstid i husligt arbete med mera, samt arbetstidslagen. Som arbetsgivare har du även ansvar för arbetsmiljön och du ansvarar för att betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Eftersom assistansersättning inte får betalas ut om någon som på grund av sjukdom, ålderdom eller liknande saknar förmåga att utföra sitt arbete som personlig assistent kan Försäkringskassan kontrollera om någon av dina assistenter till exempel är beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

Anmäl också om du slutar att vara arbetsgivare åt dina egna eller ditt barns assistenter

Om du upphör med att anordna din egen personliga assistans, det vill säga inte längre ska vara assistenternas arbetsgivare, ska du anmäla det till IVO. Det gör du genom att fylla i blanketten för avanmälan. Om någon annan än du, vårdnadshavare eller god man skriver under avanmälan, vänligen bifoga fullmakt.

Om du vill kontakta IVO eller framföra synpunkter

Om du vill kontakta tillsynsavdelningen i den region du bor hittar du kontaktuppgifter till våra regionala kontor på IVO:s kontaktsidor.

Sekretess i din kontakt med IVO

Hos IVO omfattas oftast både uppgiften att du har gjort en anmälan och uppgifterna i din anmälan av sekretess. IVO gör alltid en sekretessprövning om uppgifterna begärs ut.

Gällande egenanordnarregistret lämnar vi endast ut uppgifter till:

  • Dig som assistansberättigad
  • Vårdnadshavare i de fall du är under 18 år
  • Din gode man/förvaltare
  • Annan med fullmakt från dig

I dessa fall tar vi bara kontakt via telefon om kontaktuppgifterna finns registrerade i din ansökan.

Vanliga frågor och svar

Hur får jag veta att min anmälan kommit fram?

Du får ett rekommenderat brev till din folkbokföringsadress inom cirka en vecka.

Varför ska jag skriva mitt barns namn och personuppgifter i rutan där det står arbetsgivare? Ett barn kan väl inte vara arbetsgivare?

Det är den som är berättigad till ersättningen som ska räknas som arbetsgivare enligt LSS, oavsett om det är du som vårdnadshavare som kommer att organisera den personliga assistansen.

Jag har skickat in anmälan till IVO men inte fått någon bekräftelse.

IVO började skicka ut bekräftelsebrev först i juni 2019. Kontakta oss så skickar vi ett till din folkbokföringsadress.

Mitt barn har fått ett rekommenderat brev från er, men jag som vårdnadshavare får inte ut det hos PostNords ombud.

Är du enda vårdnadshavare räcker det med att du visar din legitimation, samt personbevis för ditt barn. Är ni två vårdnadshavare måste du ha med dig legitimation även för den andre vårdnadshavaren. Barnets personbevis kan du få ut direkt via Skatteverkets hemsida.

PostNords Ombud vägrar att lämna ut försändelsen trots att jag har alla dokument som behövs.

Be ombudet kontakta sin ombudssupport.

Hur vet jag att jag finns kvar i anordnarregistret?

Så länge du inte aktivt har avregistrerat dig finns du kvar i vårt register.