e-tjänst tillståndsprövning

Innan du kan använda denna e-tjänst behöver du först anmäla en företrädare till vårt företrädarregister. Efter det tar det cirka fem arbetsdagar innan det går att använda e-tjänsten.

Anmälan till företrädarregistret en förutsättning för att använda e-tjänsten

Innan du kan använda våra digitala formulär för att ansöka om tillstånd behöver du vara anmäld till IVO:s företrädarregister. Det gör du genom att skicka in en fullmakt och ett aktuellt registreringsbevis till registrator.tillstand@ivo.se.

Den som har fullmakt, det vill säga är anmäld som företrädare, behöver ha ett giltigt BankID för att sedan kunna använda e-tjänsten för tillståndsprövning.

Vi bekräftar er anmälan till företrädarregistret per e-post när vi har registrerat företrädarna för bolaget. Om anmälan behöver kompletteras kommer IVO att begära in de saknade uppgifterna. Efter att IVO registrerat anmälan och bekräftat detta kan företrädarna använda e-tjänsten och för bolagets räkning ansöka om tillstånd för verksamheter enligt SoL och LSS.

Kompletteringar av ansökan ska skickas till IVO via e-post

I dagsläget är det inte möjligt att komplettera ansökan via e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas till registrator.tillstand@ivo.se.