Företrädarregistret

Företrädarregistret är IVO:s register över vilka personer som får företräda ett företag vid en tillståndsansökan. Det innebär att dennes personuppgifter behandlas i registret.