Företrädarregistret

Företrädarregistret är IVO:s register över vilka personer som får företräda ett företag vid en tillståndsansökan. Det innebär att dennes personuppgifter behandlas i registret.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du först registrera dig i vårt företrädarregister, det gör du genom att fylla i en fullmakt som du hittar här. Fullmakten skickar du in med e-post tillsammans med ett aktuellt registreringsbevis.

Även firmatecknare behöver registrera sig, då räcker det att skicka ett aktuellt registreringsbevis till registrator.tillstand@ivo.se.

Fullmakt

Fullmakten ger, bara de personer som anges i anmälan, rätt att företräda företaget i IVO:s e-tjänst för tillståndsansökan. Den som har fullmakt kommer att kunna skicka in ansökningar via e-tjänsten samt se företagets alla tillståndsansökningar på Mina ärendesidor.

Fullmakten är giltig i tre år och kommer därefter tas bort från registret. Du kan när som helst själv återkalla din fullmakt, genom att skicka en e-post om detta till registrator.tillstand@ivo.se.

Den som har fullmakt behöver ha ett giltigt BankID för att kunna använda e-tjänsten för tillståndsprövning.