Frågor och svar e-tjänst

Här har vi samlat de vanligaste svaren på frågor kring vår e-tjänst för tillståndsprövning.


Frågor & svar - Övergripande om e-tjänsten

Det gör du genom att skicka en anmälan till "foretradarregistret.tillstand@ivo.se".

  • Är du registrerad firmatecknare? Bifoga aktuellt registreringsbevis.
  • Är du inte registrerad firmatecknare? Bifoga aktuellt registreringsbevis och anmälan om fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Du hittar fullmakten via denna länk.

Möjliga orsaker till varför man inte kan logga in i e-tjänsten:

  • Du är inte behörig att företräda den som söker tillstånd (d.v.s du finns inte med i/du är inte anmäld till IVO:s företrädarregister.)
  • Anmälan till företrädarregistret har ännu inte behandlats av IVO. Försök igen om några dagar.
  • Anmälan till företrädarregistret har inte kunnat behandlas p.g.a bristande uppgifter. Titta efter e-post från IVO med önskan om kompletterande uppgifter till anmälan.
  • Du har tidigare kunnat logga in och använder en sparad länk till ett formulär. Prova att logga ut och logga in i företrädarregistret via t ex denna länk. Välj därefter ett formulär.
  • Problem med ditt BankID. Kontakta din bank. 

I e-tjänsten får du som är inloggad en överblick över dina tillståndsärenden hos IVO. (Detta gäller endast för de ansökningar som har kommit in via e-tjänsten.)

Du kan se kopia av ansökan, ärendeinformation, bekräftelse, diarienummer och om IVO har fattat beslut i ärendet. Samtliga ansökningsformulär inom SoL och LSS finns i e-tjänsten.

Under "Ärenden" syns en överblick av dina aktiva ärenden. Under "Mitt arkiv" syns de ärenden som har arkiverats. När IVO har fattat beslut och avslutat ärendet ges möjlighet att flytta ärendet till "Mitt arkiv". På så sätt ges möjlighet att sortera ärenden som är pågående och avslutade.

I e-tjänsten framgår om beslut har fattats i ärendet (se ärendets status och den senaste händelsen från IVO). Om IVO har laddat upp sitt beslut i e-tjänsten skickas information om detta till den kontaktperson som angetts i ansökan.

Den som är kontaktperson för ansökan kommer att få en avisering via e-post/sms (det nummer/e-postadress som angetts i ansökan). 

Aviseringen sker från avsändare "sms-tjänst" respektive "minaengagemang@funktionstjanster.se" beroende på val av aviseringsmetod i ansökan.

Frågor & svar - Ansökningsformulär

Vilka bilagor som efterfrågas i formuläret/ansökan är styrt utifrån vilken typ av ansökan som görs. Det är inte möjligt att bifoga egna övriga filer.

Du kan bifoga bilagor i formaten word, excel, pdf, gif, jpeg och png.

Hela tillståndsansökan är begränsad till max 25 MB. Och varje bifogad fil är begränsad till max 3 MB. Det är också möjligt att bifoga flera filer i samma uppladdningsfält.


Observera att det inte är möjligt att skicka in ansökan där den totala storleken av bifogade filer överskrider 25 MB. Denna varning kommer inte förrän i slutet av ansökan.

Som framgår av de generella anvisningarna för tillståndsansökan ska det i samtliga svarsfält kortfattat beskrivas hur den som söker om tillstånd ska gå tillväga för att följa lagens krav och intentioner i sin verksamhet. IVO har gjort bedömningen att den maximala textmängden i svarsfälten ska räcka för att beskriva det som behöver ligga till grund för utredningen.

Ja, men bara den personen som har påbörjat ansökan kan se den. Två olika företrädare kan inte arbeta på samma pågående, och sparade, ansökan. Detta hänger ihop med att du loggar in med ditt personliga Bank-ID.

Det är möjligt att spara en påbörjad ansökan och skicka in den vid ett senare tillfälle. Eventuella uppladdade filer sparas inte med ansökan.

Ansökan sparas per ansökningsformulär och inloggad användare. Nästa gång du loggar in i formuläret får du en fråga om du vill fortsätta med din pågående ansökan eller om du vill göra en ny. I dagsläget går det bara att ha en sparad ansökan per formulär.

När ansökan skickats in får den kontaktperson som angetts i ansökan ett meddelande att ansökan är mottagen. I e-tjänsten syns nu ett nytt ärende som innehåller en kopia av ansökan. När IVO har registrerat ansökan syns detaljerad ärendeinformation i e-tjänsten. En uppdatering skickas också till kontaktperson.

I dagsläget är det inte möjligt att komplettera ansökan via e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas till registrator.tillstand@ivo.se. Glöm inte att ange diarienummer på ansökan.

Nej. E-tjänsten hanterar endast ansökningar som kommit in via e-formulär.

Det är i dagsläget inte heller möjligt att komplettera en ansökan som är inskickad via e-tjänsten, genom e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas istället till registrator.tillstand@ivo.se. Glöm inte att ange diarienummer för ansökan.