Mina ärenden

Under Ärenden får den som är inloggad en överblick över sina tillståndsansökningar (för de ärende som inkommit via e-tjänsten).

Du kan spara en påbörjad ansökan via e-tjänsten och skicka in den vid ett senare tillfälle. Innan den har kommit in till IVO finns din påbörjade ansökan i ett så kallat eget utrymme som IVO inte har tillgång till. När du sparar din ansökan sparas dina val och texter, inte dina bilagor. Dessa behöver du ladda upp igen innan du skickar in ansökan.

 

När du är inloggad på e-tjänster når du de e-tjänster som du har tillgång till. Vad du ser och vad du har tillgång till styrs av behörigheten som inloggningen ger dig.


Ett BankID krävs för att kunna använda e-tjänsten ansökningar för tillståndsprövning.

 

Företrädarregistret

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du först registrera dig i vårt företrädarregister.