Behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd eller ändring?

I tabellen längre ner på den här sidan hittar du svar på om din verksamhet behöver tillstånd eller inte, och vilka ändringar du behöver ansöka om. Vissa ändringar räcker det med att anmäla. Ansökan om att starta en verksamhet eller att göra en förändring